Đang tải...

Urdū kūrs : chaṭṭī jamāʿat ke liʾe

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Iqbal, Muhammad (Tác giả)
Šujāʿ Aḥmad (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lāhaur : Panjāb Ārṭ Pres , 1929
Phiên bản:5. bār
Loạt:Silsilah-i adabīyah
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muʾalifah-i Ḍākṭar Sar Muḥammad Iqbāl; Ḥakīm Aḥmad Šujāʿ
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:250 S.