Đang tải...

Resettlement, impoverishment, and reconstruction in India : development for the deprived

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mahapatra, Lakshman K.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi [u.a.] : Vikas , 1999
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:L. K. Mahapatra
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. 161-176) and index.
Mô tả vật lý:XVI, 184 S.
số ISBN:812590722X