Đang tải...

Cāṇakyanītidarpaṇa : bhāṣaṭīkāsahita

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kauṭilya (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Hariśaṅkara Paṇḍita (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalkiśora , 1904
Phiên bản:Dasvīmbāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Erscheint auch als: Nītidarpaṇa
Elektronische Reproduktion: Cāṇakyanītidarpaṇa
Ghi chú tác giả:Paṇḍita Hariśaṅkara ne śodhakara mudrita karāyā thā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek