Đang tải...

Odissi, the dance divine

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gauhar, Ranjana (Tác giả)
Tác giả khác: Parasher, Dushyant (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi, India : Niyogi Books , 2007
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Ranjana Gauhar ; photographs by Dushyant Parasher ; [editor: Alka Raghuvanshi]
Miêu tả
Mô tả vật lý:143 S zahlr. Ill. 31 cm
số ISBN:8189738178