Đang tải...

Sharing sovereignty : the little kingdom in South Asia ; [conference on the little kingdom [...] part of the 17th Conference on Modern South Asian Studies at Heidelberg in 2002]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: European Conference on Modern South Asian Studies
Tác giả khác: Berkemer, Georg (Biên tập viên, Hrsg.)
Frenz, Margret
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin : Schwarz , 2003
Loạt:Studien / Zentrum Moderner Orient, Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e.V. 20
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:ed. by Georg Berkemer and Margret Frenz
Miêu tả
Mô tả sách:Literaturverz. S. [247] - 267.
Mô tả vật lý:277 S. Ill., graph. Darst., Kt. 210 mm x 148 mm
số ISBN:3879976260