Trích dẫn APA

European Conference on Modern South Asian Studies, Berkemer, G., & Frenz, M. (2003). Sharing sovereignty: The little kingdom in South Asia ; [conference on the little kingdom [...] part of the 17th Conference on Modern South Asian Studies at Heidelberg in 2002]. Berlin: Schwarz.

Trích dẫn kiểu Chicago

European Conference on Modern South Asian Studies, Georg Berkemer, và Margret Frenz. Sharing Sovereignty: The Little Kingdom in South Asia ; [conference On the Little Kingdom [...] Part of the 17th Conference On Modern South Asian Studies At Heidelberg in 2002]. Berlin: Schwarz, 2003.

Trích dẫn MLA

European Conference on Modern South Asian Studies, Georg Berkemer, và Margret Frenz. Sharing Sovereignty: The Little Kingdom in South Asia ; [conference On the Little Kingdom [...] Part of the 17th Conference On Modern South Asian Studies At Heidelberg in 2002]. Berlin: Schwarz, 2003.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.