Đang tải...

Sri Subhadrāyāḥ netra-pratiṣṭhā vidhiḥ : (a palm-leaf manuscript in Keonjhar Library) = The rule of installation of the eyes of Subadhrā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Online Resource Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [s.l.] : [s.n.] , 1974
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:of L. N. Bhanja Deo. Transl. into English from Sanskrit by M. K. Sharma Biswas