Đang tải...

Religion, law and power : tales of time in Eastern India, 1860 - 2000

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Banerjee-Dube, Ishita (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London [u.a.] : Anthem Press , 2007
Loạt:Anthem South Asia studies
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Autorenbiografie
Verlagsangaben
Inhaltsverzeichnis
Contributor biographical information
Publisher description
Ghi chú tác giả:Ishita Banerjee-Dube
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. [197]-209) and index
Mô tả vật lý:X, 225 S. Ill., Kt. 24 cm
số ISBN:9781843312345
1843312344