Trích dẫn APA

Dhal, N. K., & Dhal, N. K. (2006). Dicoma tomentosa Cass. and Torenia fournieri Linden ex Fournier - as alien weeds to the Flora of Orissa. Jodhpur, India: Scientific Publ.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dhal, N. K., và N. K. Dhal. Dicoma Tomentosa Cass. and Torenia Fournieri Linden Ex Fournier - As Alien Weeds to the Flora of Orissa. Jodhpur, India: Scientific Publ, 2006.

Trích dẫn MLA

Dhal, N. K., và N. K. Dhal. Dicoma Tomentosa Cass. and Torenia Fournieri Linden Ex Fournier - As Alien Weeds to the Flora of Orissa. Jodhpur, India: Scientific Publ, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.