Đang tải...

Studies in the heritage, history and archaeology of Orissa :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Patra, Benudhar
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kolkata : Punthi Pustak , 2008
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Benudhar Patra
Miêu tả
Mô tả sách:Articles; most previously published. - Includes index. - Includes bibliographical references.
Mô tả vật lý:XVIII, 343 S. Ill., Kt. 22 cm
số ISBN:8186791795