Đang tải...

Concept of health, hygiene and medicines : a study of Kondh community of South Odisha

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Raut, Lakshmi Narayan (Tác giả, VerfasserIn)
Maharana, Bhabani (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Kalpaz , 2014
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:L.N. Raut, Bhabani Maharana
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (pages 199-207) and index.
Mô tả vật lý:238 Seiten Illustrationen 23 cm
số ISBN:9789351280415