Đang tải...

Jībanara pathaprānte digantara dṛśya : ātmajībanī o bhramaṇakāhāṇī

Autobiography of a historian from Orissa, and former vice-chancellor, Utkal University; includes travel account of foreign countries, most from Europe

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Das, Manmath Nath
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Kaṭaka : Bidyāpurī , [ca. 1997]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Manmatha Nātha Dāsa
Miêu tả
Tóm tắt:Autobiography of a historian from Orissa, and former vice-chancellor, Utkal University; includes travel account of foreign countries, most from Europe
Mô tả sách:Autobiographical. - In Oriya.
Mô tả vật lý:VI, 703 S. Ill. 22 cm
số ISBN:8174111980