Trích dẫn APA

Dāsa, K. (1984). Kabi kāhāṇī (1. saṃskaraṇa.). Kaṭaka: Phreṇḍas Pabliśarsa.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dāsa, Kuñjabihārī. Kabi Kāhāṇī. 1. saṃskaraṇa. Kaṭaka: Phreṇḍas Pabliśarsa, 1984.

Trích dẫn MLA

Dāsa, Kuñjabihārī. Kabi Kāhāṇī. 1. saṃskaraṇa. Kaṭaka: Phreṇḍas Pabliśarsa, 1984.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.