Đang tải...

Mo nanāṅka deśa : Manīṣī Paṇdita Nīḷakaṇṭha Dāsaṅka mahat jībanara aneka aprakāsita o aṅgelibhā ghaṭaṇā ebaṃ tātkāḷika Oḍiśāra sāhitya, rājanīti, o sāṃskṛtika bicāradhārara samyak pariprakāśa

Author's reminiscences of his father Nīḷakaṇṭha Dāśa, 1884-1967, and contemporary literary, political, and social scene of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dāsa, Bikrama
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Kaṭaka : Oḍiśā Buk Shṭora , 1983
Phiên bản:1. saṃskaraṇa
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Bikrama Dāsa
Miêu tả
Tóm tắt:Author's reminiscences of his father Nīḷakaṇṭha Dāśa, 1884-1967, and contemporary literary, political, and social scene of Orissa
Mô tả sách:In Oriya. -
Mô tả vật lý:2, 3, 405 S. Ill. 22 cm