Trích dẫn APA

Mahapatra, L. K. (1999). Resettlement, impoverishment, and reconstruction in India: Development for the deprived (1. publ.). New Delhi [u.a.]: Vikas.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mahapatra, Lakshman K. Resettlement, Impoverishment, and Reconstruction in India: Development for the Deprived. 1. publ. New Delhi [u.a.]: Vikas, 1999.

Trích dẫn MLA

Mahapatra, Lakshman K. Resettlement, Impoverishment, and Reconstruction in India: Development for the Deprived. 1. publ. New Delhi [u.a.]: Vikas, 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.