Đang tải...

Mahiṣāsuramardinī in art, iconography and cult practices :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mahapatra, Sanjaya Kumar
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Agam Kala Prakashan , 2014
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sanjaya Kumar Mahapatra
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. [281]-304) and index.
Mô tả vật lý:XXIII, 320 S. Ill., Kt. 29 cm
số ISBN:9788173201479