Đang tải...

The song of Kubja and other poems :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mahāpātra, Sītākānta
Tác giả khác: Mahapatra, Jayanta (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Samkaleen Prakashan , 1981
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sitakant Mahapatra; translated from the Oriya by Jayanta Mahapatra