Đang tải...

Sculpture masterpieces from Orissa : style and iconography

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Behera, Karuna Sagar
Donaldson, Thomas E. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Aryan Books International , 1998
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:K. S. Behera and Thomas Donaldson

Những quyển sách tương tự