Đang tải...

Naveen Patnaik, the best chief minister :

Critical political biography of Naveen Patnaik, b. 1946, chief minister of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bhūẏāṃ Dāśarathi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Indian Publ. , 2006
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Dasarathi Bhuyan
Miêu tả
Tóm tắt:Critical political biography of Naveen Patnaik, b. 1946, chief minister of Orissa
Mô tả vật lý:VI, 168 S. 23 cm
số ISBN:8173414025