Đang tải...

Ecological and Socio-economic Profile of Three Kondh Villages of Phulbani District of Orissa, India.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dash, S. S. (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Miśrā, Mahendra Kumāra
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Kamla-Raj Enterprises , 2001
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:S. S. Dash; M. K. Misra
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of Human Ecology. - 2001.
Mô tả vật lý:Seiten 101-