Trích dẫn APA

Agnihotri, S. B., & Agnihotri, S. B. (2002). Changes in Sex Ratio Patterns in Orissa 1991–2001. New Delhi: Hindustan Publ. Corp.

Trích dẫn kiểu Chicago

Agnihotri, Satish B., và Satish B. Agnihotri. Changes in Sex Ratio Patterns in Orissa 1991–2001. New Delhi: Hindustan Publ. Corp, 2002.

Trích dẫn MLA

Agnihotri, Satish B., và Satish B. Agnihotri. Changes in Sex Ratio Patterns in Orissa 1991–2001. New Delhi: Hindustan Publ. Corp, 2002.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.