Đang tải...

Numismatic Sources of Medieval Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Acharya, K. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Orissa [u.a.] 1983
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:K. Acharya
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Orissa Historical Research Journal. - 1983.