लोड हो रहा है...

Tenancy structure in Orissa

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Swain, Mamata (लेखक, VerfasserIn)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:English
प्रकाशित: Pune : [s.n.] , 1999
विषय:
लेखक नोट्स:Mamata Swain
विवरण
वस्तु वर्णन:Erschienen in: Artha vijñāna - Journal of the Gokhale Institute of Politics and Economics. - 1999.
भौतिक वर्णन:Seiten 245-