Đang tải...

Patta Paintings in Orissa :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tali, Murlidhar (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jyoti Vihar : Dep. , 1988
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Murlidhar Tali
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: New Aspects of History of Orissa. - 1988.
Mô tả vật lý:Seiten 19-