Đang tải...

Maritime Heritage in and Around Chilika Lake, Orissa: Geological Evidences for Its Decline :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathi, Sila (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Vora, K. H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bangalore : Assoc. , 2005
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sila Tripathi; K. H. Vora
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Current Science. - 2005.
Mô tả vật lý:Seiten 1175-