Đang tải...

Pogostemon parviflorus Benth. (Lamiaceae) - a new interesting plant for Orissa Flora :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathy, N. K. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jodhpur, India : Scientific Publ. , 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:N. K. Tripathy
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of Economic and Taxonomic Botany. - 2006.
Mô tả vật lý:Seiten 193-