Đang tải...

Faulty Planning in a Tribal Region

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Barik, Radhakanta (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi [u.a.] : Sage Publ. , 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:R. K. Barik
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Tribal development in India. - 2006.
Mô tả vật lý:Seiten 92-