Đang tải...

Good Intentions or Politics Are Not Enough :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mahapatra, Lakshman K. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi [u.a.] : Oxford University Press , 1998
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Lakshman Kumar Mahapatra
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Development projects & impoverishment risks. - 1998.
Mô tả vật lý:Seiten 216-