Trích dẫn APA

Panda, P., & Panigrahi, N. P. (1989). The Problem of Displaced People: A Study in the Coal Mines of Brajraj Nagar, Sambalpur, Orissa. New Delhi: Ashish Publ. House.

Trích dẫn kiểu Chicago

Panda, P., và N. P. Panigrahi. The Problem of Displaced People: A Study in the Coal Mines of Brajraj Nagar, Sambalpur, Orissa. New Delhi: Ashish Publ. House, 1989.

Trích dẫn MLA

Panda, P., và N. P. Panigrahi. The Problem of Displaced People: A Study in the Coal Mines of Brajraj Nagar, Sambalpur, Orissa. New Delhi: Ashish Publ. House, 1989.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.