Đang tải...

Livestock service delivery and the poor : case of rural Orissa : final report

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Ahuja, Vinod Kumar
Sen, Arindam (Tác giả)
Tác giả của công ty: Centre for Management in Agriculture
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ahmedabad : Centre for Management in Agriculture, Indian Institute of Management , c2006
Loạt:CMA publication 220
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Vinod Ahuja, Arindam Sen
Miêu tả
Mô tả sách:Includes statistical tables. - "May 2002. - Includes bibliographical references.
Mô tả vật lý:1 v. (unpaged) Ill.; Kt. 30 cm