Trích dẫn APA

Mohanty, M. (2002). Trade union movement in Orissa (1. ed.). Kolkata: R. N. Bhattacharya.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohanty, Muktikanta. Trade Union Movement in Orissa. 1. ed. Kolkata: R. N. Bhattacharya, 2002.

Trích dẫn MLA

Mohanty, Muktikanta. Trade Union Movement in Orissa. 1. ed. Kolkata: R. N. Bhattacharya, 2002.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.