Trích dẫn APA

Mahānti, B. Oḏiśāre sādhusantha. Kaṭaka: Utkaḷa Pāṭhaka Saṃsada.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mahānti, Brajamohana. Oḏiśāre Sādhusantha. Kaṭaka: Utkaḷa Pāṭhaka Saṃsada.

Trích dẫn MLA

Mahānti, Brajamohana. Oḏiśāre Sādhusantha. Kaṭaka: Utkaḷa Pāṭhaka Saṃsada.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.