Đang tải...

The Juangs : a handbook for development

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Nayak, Radhakant
Boal, Barbara M. (Tác giả)
Soreng, Nabor (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Indian Social Inst. , 1993
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Radhakant Nayak; Barbara M. Boal; Nabor Soreng
Miêu tả
Mô tả vật lý:XIV, 226 S. Ill., Kt.