Đang tải...

Śrīśrībhaktirasāmṛtasindhuḥ :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Rūpagōsvāmī (Tác giả)
Jīva Gosvāmī (Tác giả)
Tác giả khác: Haridāsa Dāsa (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bengali
Sanskrit
Được phát hành: Kalikātā [1961] = 475 Gaurabda
Phiên bản:2. saṃskaraṇa
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Rūpagosvāmi-Prabhupāda-praṇītaḥ. Haridāsa Dāsena sampāditaḥ
Miêu tả
Mô tả sách:In bengal. Schr., Sanskrit
Mô tả vật lý:58, 392, 188 S.