लोड हो रहा है...

Śrīśrībhaktirasāmṛtasindhuḥ :

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखकों: Rūpagōsvāmī (लेखक)
Jīva Gosvāmī (लेखक)
अन्य लेखक: Haridāsa Dāsa (संपादक, Hrsg.)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Bengali
Sanskrit
प्रकाशित: Kalikātā [1961] = 475 Gaurabda
संस्करण:2. saṃskaraṇa
विषय:
लेखक नोट्स:Rūpagosvāmi-Prabhupāda-praṇītaḥ. Haridāsa Dāsena sampāditaḥ
विवरण
वस्तु वर्णन:In bengal. Schr., Sanskrit
भौतिक वर्णन:58, 392, 188 S.