Đang tải...

Nityācāraḥ :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bengali
Được phát hành: [s.l.] : [s.n.] , [circa 1970]
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift. / Ann.: A collection of 16 different stotras as well as meditational verses and short excerpts of the ritual of pūjā, all belonging to the Gauḍīya school of Viṣṇuism
Mô tả vật lý:47 Bl.