Đang tải...

Śrī dvādaśatatvaḥ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Bengali
Được phát hành: [s.l.] : [s.n.] , [circa 1970]
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift. / Ann.: A Bengali work of Gauḍīya school of Viṣṇuism which deals extensively with the nature of twelve tattvas. / Copied from a manuscript belonging to the Rāghavadāsa Maṭha of Puri
Mô tả vật lý:113 Bl.