Đang tải...

The iconography of Vaiṣṇava images in Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Donaldson, Thomas E. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : D. K. Printworld , 2001
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by Thomas Eugene Donaldson
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. [503]-509) and index
Mô tả vật lý:XVI, 530 S. Ill. 29 cm
số ISBN:8124601739