Đang hiển thị 1 - 4 kết quả của 4 cho tìm kiếm '"ʿAlī ibn Abī Ṭālib approximately 600-661"', thời gian truy vấn: 0.01s Tinh chỉnh kết quả
1
Bằng Aḥmad, Ashraf al-Dīn
Được phát hành 1881
Những chủ đề: ...ʿAlī ibn Abī Ṭālib approximately 600-661; Poetry...
Sách
2
3
Bằng Taqavī, Sayyid Mukhtār Ḥusayn
Được phát hành 1882
Những chủ đề: ...|a|ʿAlī ibn Abī Ṭālib approximately 600-661 |a|Poetry...
Kostenfrei
Sách
4
Bằng Asīr
Được phát hành 1880
Những chủ đề: ...ʿAlī ibn Abī Ṭālib approximately 600-661; Poetry; Death and burial...
Kostenfrei
Sách