Đang hiển thị 41 - 55 kết quả của 55 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.03s Tinh chỉnh kết quả
41
Bằng Gopāmūʾī, Bašīr Aḥmad
Được phát hành 1951
Sách
42
Bằng Ibn-an-Nafīs, ʿAlī Ibn-al-Ḥazm
Được phát hành 1893
Microfilm Sách
44
Bằng Kāzarūnī, Sadīd-ad-Dīn al-
Được phát hành 1914
Microfilm Sách
45
Bằng Muḥammad Aḥsān ʿAlī H̱ān
Được phát hành 1935
Microfilm Sách
46
Bằng Gopāmūʾī, Bašīr Aḥmad
Được phát hành 1951
Microfilm Sách
47
Bằng Muḥammad Aḥsān ʿAlī H̱ān
Được phát hành 1914
Microfilm Sách
50
Bằng Nafīs Ibn-ʿIwaḍ
Được phát hành 1906
Sách
51
Bằng Nafīs Ibn-ʿIwaḍ
Được phát hành 1906
Microfilm Sách
52
Bằng Muḥammad Aḥsān ʿAlī H̱ān
Được phát hành 1878
Microfilm Sách
53
Sách
54
Microfilm Sách
55
Sách