Trích dẫn APA

Muḥammad Saʿd-allāh. (1865). Mizān al-afkār: Sharḥ-i Miʿyār al-Ashʿār maʿa risālah-ʼi rubāʿī. Lakhnaʾū: Naval Kis̆or.

Trích dẫn kiểu Chicago

Muḥammad Saʿd-allāh. Mizān Al-afkār: Sharḥ-i Miʿyār Al-Ashʿār Maʿa Risālah-ʼi Rubāʿī. Lakhnaʾū: Naval Kis̆or, 1865.

Trích dẫn MLA

Muḥammad Saʿd-allāh. Mizān Al-afkār: Sharḥ-i Miʿyār Al-Ashʿār Maʿa Risālah-ʼi Rubāʿī. Lakhnaʾū: Naval Kis̆or, 1865.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.