Yüklüyor......

Qad inṭabaʿa bi-ʿawn Allāh al-akbar wa-bi-ḥusn tawfīqihi al-atamm al-awfar al-Nāfiʿ yawm al-maḥshar fī sharḥ Bāb al-ḥādī ʿashar :

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar: Suyūrī, al-Miqdād Ibn-ʿAbdallāh as- (VerfasserIn)
Muḥammad ʿAlī Musavī (VerfasserIn)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Lakhnaʾū? : Nawal kišor , 1301 [1884]
Konular:
Online Erişim:kostenfrei
Yazar Notları:[al-Miqdād ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Suyūrī al-Ḥillī al-Asadī]; wa-ihtamma fī taṣḥīḥihi Muḥammad ʿAlī al-Mūsawī
Provenance:Bodleian Library
Diğer Bilgiler
Fiziksel Özellikler:50 p. 28 cm.