Φορτώνει......

Qad inṭabaʿa bi-ʿawn Allāh al-akbar wa-bi-ḥusn tawfīqihi al-atamm al-awfar al-Nāfiʿ yawm al-maḥshar fī sharḥ Bāb al-ḥādī ʿashar :

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Suyūrī, al-Miqdād Ibn-ʿAbdallāh as- (VerfasserIn)
Muḥammad ʿAlī Musavī (VerfasserIn)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Arabic
Έκδοση: Lakhnaʾū? : Nawal kišor , 1301 [1884]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:kostenfrei
Σημειώσεις συγγραφέα:[al-Miqdād ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Suyūrī al-Ḥillī al-Asadī]; wa-ihtamma fī taṣḥīḥihi Muḥammad ʿAlī al-Mūsawī
Provenance:Bodleian Library
Περιγραφή
Φυσική περιγραφή:50 p. 28 cm.