Trích dẫn APA

Taḥtānī, Q. M. I. a. a. (1884). Quṭbī. Lakhnaʾū: Nawal kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Taḥtānī, Quṭb-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Muḥammad ar-Rāzī at-. Quṭbī. Lakhnaʾū: Nawal kišor, 1884.

Trích dẫn MLA

Taḥtānī, Quṭb-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Muḥammad ar-Rāzī at-. Quṭbī. Lakhnaʾū: Nawal kišor, 1884.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.