Trích dẫn APA

Nādir, C. P. (1881). Bahāristān-i faṣāḥat. Lakhnaʾū: Nawal Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nādir, Chandikā Prasāda. Bahāristān-i Faṣāḥat. Lakhnaʾū: Nawal Kišor, 1881.

Trích dẫn MLA

Nādir, Chandikā Prasāda. Bahāristān-i Faṣāḥat. Lakhnaʾū: Nawal Kišor, 1881.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.