Đang tải...

Mirʼāt al-ḥikmat va ʿilāj al-jahl

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muralīdhar (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1881
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library