Đang tải...

Risāla-ʼi hidāyat al-muʼminīn ilá silsilat al-ṣāliḥīn :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Mašhadī, Abū al-Khayr Muḥammad Muʿīn ad-Dīn (VeranstalterIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnauʾ̄ : Nawal Kišor , 1880
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i ... Abū al-Khayr Muḥammad Muʿīn ad-Dīn al-Mašhadī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A manual on Sunni tenets
Mô tả vật lý:36 p. 22 cm.