Đang tải...

ʿAǧīb al-qiṣaṣ maʿrūf bih Šabistān-i ʿišrat

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1879
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:az Munšī Baḫt Singah
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A romance in Persian prose
Mô tả vật lý:2, 198, [2] p. 25 cm.