Đang tải...

Ḥusn wa ʿišq :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1879
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:min taṣnīfāt-i Ḥaḍrat-i Niʿmatḫān ʿĀlī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:With marginal notes by Shams al-Dīn Muḥammad
Mô tả vật lý:26 p. 28 cm.