Đang tải...

Lāvanī-i Banarasī, arthāt Marhaṭī ẖayāl :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Banārasīdāsa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Kānpūr : Munšī Naval Kišor , 1879
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Date of publication given as 1878 on t.p. and March 1879 in colophon. - Poetry. - In Urdu script